Miot S

Ojciec: KCH, JCH PL*Ancymony Miami

Urodzimy się pod koniec sierpnia. Będzie nas sześcioro.