Miot R

Ojciec: KCH, JCH PL*Ancymony Miami

Urodzimy się w okolicach 20-25 sierpnia. Będzie nas troje.